Udlejning

I bådelauget udlejes forskellige pladser til både, kanoer og kajakker.
Vi prøver konstant at forbedre og optimere pladserne og forholdene i bådelauget.
 

depositum til alle kontrakter er på et års leje
 Pris (vejl.)
2020
 Frie Pladser
Vandpladser
(ca. 3m brede, 9m lange og 2m dybe)
Inkl. vinterplads på land og kistebænk i mastehuset.
7000,-
+ 1 års leje i depositum 
0

Grejrum
2x3,5m til div. forudsætter leje af bådplads.
1500,-  0
Landpladser
(til joller)
2700,-  0

Kano- og kajakpladser 
I overdækket stativ (ude)  

Kano- og kajakpladser 
I aflåst container (inde) 

 2100,-

 


2500,- 

1

 

0


Beløbet er årlig leje der indbetales ved lejestart og herefter ved hver sæsonstart (den 1. maj). Der udsendes årligt lejekontrakt, som skal underskrives og sendes tilbage.

Der følger desuden 2 dages pligtarbejde med lejen af en plads, hvor vi samlet sørger for at bådelauget holdes i en proper stand. Hvis man ikke deltager i mindst EN arbejdsdag, så skal man SELV henvende sig til bestyrelsen og få en opgave. Deltager man ikke i mindst en arbejdsdag eller udfører en opgave, så opkræves man et beløb på 500,- jf. vedtægterne.

Ved lejens begyndelse betales et depositum svarende til et års leje .

Comments