Pligtarbejde

Alle lejere i FDF Storkøbenhavns Bådelaug har pligtarbejde og er således også medansvarlig for at deltage i fælles vedligeholdelse, oprydning og rengøring af plads, bygninger m.m.

Der er to dage - en først på sæsonen samt en sidst på sæsonen.

Man er forpligtet til at deltage i mindst en ad dagene.
Har man ikke mulighed for at deltage på mindst en af de fælles pligtarbejdsdage, skal man henvende sig til pladsmanden Ivan J. Knudsen og få udleveret en opgave, som man herefter selv udfører.
 
Hvis man ikke deltager i mindst en fælles arbejdsdag eller udfører en opgave efter aftale med bestyrelsen, så koster det 500,- jf. vedtægterne.

Datoerne for de fælles pligtarbejdsdage fremgår af kalenderen.
Comments