FDF Kredsene

Bådelauget ejes, for tiden, af to FDF kredse.

FDF F.8 Søkreds, beliggende på Frederiksberg og
FDF K20, beliggende i København SV
Undersider (2): FDF F.8 Søkreds FDF K20
Comments